พวงหรีด

wrethweb

  • งานหรีดของร้านเป็นงานดีไซน์ มีการออกแบบเฉพาะในแต่ละชิ้นงาน
  • ใช้ดอกไม้ต่างประเทศร่วมกับใบใม้ท้องถิ่น ใช้เวลาจัดแต่งประมาณ 2 ชั่วโมง
  • งานออกมาสวยงาม โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ 
  • เหมาะกับงานสำคัญ ที่ต้องการแสดงความอาลัยต่อ บุคคลผู้มีความหมายพิเศษในชีวิต

wrethprcdistance

 ตัวอย่างหรีด 1,200 บ.

WRS1RES

wreth1200 row2rs

 ตัวอย่างหรีด 1,500 บ.

wr1sm

wr2small

wreth1500 row2rs

 ตัวอย่างหรีด 2,000 บ.

พวงหรีด 2,000 บาท